საქართველოს პარლამენტის არჩევნები
2016 წლის 8 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
პროპორციული

#22 მაჟორიტარული ოლქი
( მონაცემები 36 უბნის მიხედვით )

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 14 15 16 17 18 19 22 23 25 26 27 28 30 41 ოქმი
22.10.70 14 1 14 0 149 11 0 38 23 0 2 1 0 0 0 4 1 1 0 1 6 36 0 0 265 ოქმი
22.10.72 13 0 28 1 160 12 0 46 32 0 0 0 0 2 1 1 1 2 1 0 2 52 1 0 268 ოქმი
22.10.73 12 2 34 0 156 17 0 46 28 1 0 3 0 0 1 0 1 1 0 0 2 53 0 0 252 ოქმი
22.10.74 13 0 21 0 136 11 2 38 32 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 8 36 0 0 261 ოქმი
22.10.75 13 0 10 0 66 2 3 32 15 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 27 0 0 204 ოქმი
22.10.76 21 0 33 0 151 12 1 46 19 0 1 0 0 0 2 2 6 0 0 1 3 33 0 2 273 ოქმი
22.10.77 20 0 18 1 145 8 0 26 14 0 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 2 36 0 0 207 ოქმი
22.10.78 19 2 15 2 150 11 0 24 14 0 0 2 3 1 1 5 3 0 0 0 12 43 1 1 200 ოქმი
22.10.79 26 1 17 2 140 12 1 30 25 0 0 5 2 0 0 0 9 0 0 0 1 48 0 0 243 ოქმი
22.10.80 12 0 21 2 145 13 1 54 30 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 46 0 0 202 ოქმი
22.10.81 18 0 31 1 158 10 0 31 27 1 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 36 1 0 273 ოქმი
22.10.82 15 0 20 0 130 7 0 31 20 0 0 3 0 0 0 1 0 1 4 0 1 28 1 0 224 ოქმი
22.10.83 11 0 16 1 107 9 0 22 19 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 23 0 0 212 ოქმი
22.10.84 17 0 33 4 197 7 2 35 27 0 0 0 1 1 2 2 4 0 0 0 3 36 2 1 239 ოქმი
22.10.85 11 2 31 1 133 4 1 30 22 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 59 1 0 233 ოქმი
22.10.86 21 0 36 4 174 19 0 32 19 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 10 46 0 0 303 ოქმი
22.10.87 24 0 31 1 116 7 0 50 42 0 1 2 0 0 3 0 3 0 0 0 8 44 0 0 323 ოქმი
22.10.88 17 0 36 0 141 12 5 77 32 0 1 3 0 0 0 4 0 0 0 0 11 55 3 1 322 ოქმი
22.10.89 16 0 10 0 164 9 9 33 32 0 1 0 0 0 0 3 2 1 0 0 8 47 1 0 242 ოქმი
22.10.90 16 2 16 1 99 11 1 26 25 0 2 0 0 1 1 0 2 0 0 0 2 38 0 1 247 ოქმი
22.10.91 22 0 34 0 160 9 1 37 32 0 2 0 0 0 2 3 3 1 1 0 3 61 3 0 284 ოქმი
22.10.92 28 0 48 5 126 14 3 30 23 0 1 3 1 0 0 2 5 2 0 0 1 35 0 0 230 ოქმი
22.10.93 12 0 25 5 145 7 1 41 23 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 33 0 2 284 ოქმი
22.10.94 19 1 11 0 151 14 0 46 36 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 4 42 0 0 283 ოქმი
22.10.95 15 0 33 1 124 17 2 52 31 0 0 1 0 1 0 0 3 1 0 1 6 38 1 0 312 ოქმი
22.10.96 18 1 35 2 140 15 5 39 17 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 4 52 1 0 271 ოქმი
22.10.97 10 1 21 3 196 1 2 37 34 0 2 1 1 0 1 0 5 0 0 0 5 31 1 1 249 ოქმი
22.10.98 12 1 40 12 160 12 3 54 40 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 5 38 0 0 306 ოქმი
22.10.99 30 2 33 7 150 12 6 50 42 0 3 1 0 3 0 0 0 0 4 0 2 43 0 0 318 ოქმი
22.10.100 19 0 24 2 170 9 0 61 36 2 0 1 0 0 0 1 2 0 2 0 3 45 0 0 328 ოქმი
22.10.101 10 0 17 1 141 9 2 55 27 0 0 2 0 0 1 1 2 0 0 1 1 37 2 0 313 ოქმი
22.10.102 7 0 20 3 135 10 0 50 22 0 0 3 1 0 4 2 2 0 0 1 3 43 1 0 360 ოქმი
22.10.103 13 5 31 0 133 8 0 62 43 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 32 0 0 315 ოქმი
22.10.104 7 1 33 0 158 11 0 43 22 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 48 3 1 293 ოქმი
22.10.105 20 0 23 3 180 6 0 51 35 0 0 0 1 0 0 4 1 0 0 0 2 35 0 0 337 ოქმი
22.10.106 25 0 13 1 144 6 0 66 32 0 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 9 41 0 1 235 ოქმი