საქართველოს პარლამენტის არჩევნები
2016 წლის 8 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
გამგებელი

წალენჯიხა
( მონაცემები 28 უბნის მიხედვით )

1 8 41 ოქმი
67.68.01 148 39 473 ოქმი
67.68.02 145 59 380 ოქმი
67.68.03 119 43 405 ოქმი
67.68.04 61 12 155 ოქმი
67.68.05 338 23 193 ოქმი
67.68.06 148 64 177 ოქმი
67.68.07 144 41 136 ოქმი
67.68.08 142 44 135 ოქმი
67.68.09 93 109 230 ოქმი
67.68.10 57 141 508 ოქმი
67.68.11 73 83 381 ოქმი
67.68.12 106 33 138 ოქმი
67.68.13 96 49 251 ოქმი
67.68.14 87 31 172 ოქმი
67.68.15 175 52 462 ოქმი
67.68.16 201 101 366 ოქმი
67.68.17 113 39 199 ოქმი
67.68.18 115 38 232 ოქმი
67.68.19 63 37 141 ოქმი
67.68.20 160 20 216 ოქმი
67.68.21 202 124 229 ოქმი
67.68.22 38 24 86 ოქმი
67.68.23 116 48 321 ოქმი
67.68.24 162 36 390 ოქმი
67.68.25 180 67 326 ოქმი
67.68.26 147 22 156 ოქმი
67.68.27 171 36 206 ოქმი
67.68.28 156 42 356 ოქმი